Ime podjetja
MPI-PELJHAN d.o.o., Idrija, VW trgovec
Sedež podjetja
Grilceva 4
SLO-5280 Idrija
Pravna oblika
Telefon:
05/374-32-03
Faks:
05/374-32-19
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
Povezava banke
Številka banke
Številka računa
IBAN: