Ime podjetja
MPI d.o.o., Idrija
Sedež podjetja
Vojkova 14
SLO-5280 Idrija
Pravna oblika
Telefon:
05/374-32-07
Faks:
05/374-32-19
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
48713180
Povezava banke
Številka banke
Številka računa
IBAN: